Zrušenie konta Microsoft - Podpora spoločnosti Microsoft (2023)

Keď zrušíte konto Microsoft, pretože ho už nepotrebujete alebo preto, že ide oduplicitné konto, Microsoft potrebuje mať istotu vdvoch veciach:

 • Po prvé, že ste to naozaj vy a nie niekto iný, kto sa pokúša zrušiť vaše konto.

 • Po druhé, že neprídete o nič dôležité, čo budete neskôr potrebovať.

Na ochranu vášho konta pred nechceným zrušením vás môžeme vyzvať, aby ste preukázali svoju identitu aúmysel. Napríklad, ak ste zabudli informácie osvojom konte amuseli ste obnoviť svoje bezpečnostné informácie, necháme vás čakať 60 dní, kým zrušíme vaše konto.

Ak sistotou viete, že chcete zrušiť svoje konto Microsoft, postupujte takto:

 1. Rozbaľte nižšie uvedené textové nadpisy azískajte ďalšie informácie o tom, čo by ste mali skontrolovať vprvom rade.

 2. Pozrite si postup na zrušenie konta.

 3. Zistite, čo sa stane po zrušení konta.

Zrušenie konta Microsoft - Podpora spoločnosti Microsoft (1)

Pred zrušením konta

Zrušenie konta Microsoft znamená, že už sa nebudete môcť prihlásiť do produktov aslužieb spoločnosti Microsoft, ktoré ste používali. Odstránia sa aj služby k nemu priradené vrátane:

 • e-mailových kont Outlook.com, Hotmail, Live a MSN,

 • súborov vo OneDrive,

 • údajov a gamertagu služby Xbox Live,

 • identifikačného čísla akontaktov vaplikácii Skype,

 • trvalých digitálnych licencií ako Office 2019 Home a Student

 • konta NuGet.org,

 • Zostatok účtu, nevyužité body za odmenu a certifikácia Microsoft vrátane zložených skúšok a súvisiacich prepisov.

Nemôžete odstrániť len jednu ztýchto služieb aostatné si ponechať.

Pred zrušením konta si teda nájdite čas na niekoľko dôležitých vecí – zrušte predplatné aubezpečte sa, že ste na nič dôležité nezabudli, napríklad na súbory vo OneDrive, peniaze zdarčekových poukazov alebo e-maily. Anezabudnite ani na menej bežné služby, kde používate svoje konto. Využite napríklad svoj zostávajúci benefit zo služby komerčnej podpory online aak ste vývojár, preneste všetky balíky, ktoré ste uložili na lokalite NuGet.org.

Pred odstránením konta si môžete pozrieť aj tieto články:Zrušenie konta Outlook.com a Môžem používať Skype bez svojho konta Microsoft?

Ak chcete získať ďalšie informácie otom, čo urobiť pred zrušením konta, vyberte ľubovoľný nadpis uvedený nižšie:

Použite všetky zvyšné peniaze, ktoré máte kdispozícii vo svojom konte Microsoft, na nákup digitálneho obsahu vMicrosoft Store.

Zostatok, ktorý máte kdispozícii vo svojom konte Microsoft, zistíte po prihlásení na webovú lokalitu konta Microsoft. Mali by ste tiež skontrolovať zostatok vkonte Skype auistiť sa, že nemáte žiadny nepoužívaný kredit. Po odstránení konta nebudete môcť takýto kredit získať späť.

Ďalšie informácie získate na stránke oobmedzeniach vzťahujúcich sa na peniaze vkonte Microsoft.

Ak máte predplatné služieb ako Microsoft 365, OneDrive, Xbox Live Gold alebo konta Outlook.com bez reklamy, už k nim nebudete môcť získať prístup.

Dôležité:

 • Ak máte predplatné alebo služby mimo spoločnosti Microsoft, ktoré sú priradené k tomuto kontu, nemôžeme ich zrušiť ich vo vašom mene.

 • Dôrazne odporúčame, aby ste toto konto nezatvárali dovtedy, kým nebudete mať istotu, že nemáte osobné ani firemné predplatné alebo nevyrovnané zostatky priradené k tomuto kontu.

Väčšinu predplatného od spoločnosti Microsoft zrušíte nasledovne:

 1. Po prihlásení prejdite do časti Služby apredplatné na webovej lokalite konta Microsoft.

 2. V prípade každého plateného predplatného prejdite na predplatné, ktoré chcete zrušiť, avyberte položku Platba afakturácia pod názvom predplatného, ktoré chcete zrušiť. Vyberte položku Zrušiť apostupujte podľa ďalších pokynov.

Vprípade predplatného, ktoré tu nie je uvedené, prejdite priamo do samotnej služby (alebo kpredajcovi, ak ste si predplatné zakúpili od predajcu) azrušte ho tam. Ak máte napríklad predplatné na Skype, prejdite na stránku podpory Skypu avyhľadajte informácie ozrušení.

Ďalšie informácie otom, ako zrušiť predplatné, nájdete na stránke Zrušenie predplatného od spoločnosti Microsoft alebo vypnutie opakovanej fakturácie.

Ak sa e-mailová adresa priradená ku kontu Microsoft končí na @outlook.com, @hotmail.com, @live.com alebo @msn.com, zrušením konta Microsoft sa po 60 dňoch odstránia všetky e-maily, ktoré sú vňom uložené. Počas tejto čakacej lehoty sa však do priečinka prijatej pošty budú naďalej prijímať správy. Ak je e-mail priradený k vášmu kontu Microsoft od iného poskytovateľa, ako je napríklad @gmail.com, môžete túto časť vynechať, pretože vaša e-mailová adresa nebude ovplyvnená.

Môžete nastaviť automatickú odpoveď, pomocou ktorej všetkým oznámite, že toto konto bude čoskoro zrušené, adáte im vedieť, kam vám majú vbudúcnosti odosielať e-maily.

 1. Prihláste sa do svojej doručenej pošty vslužbe Outlook.com. Vyberte ikonu Možnosti a potom vyberte položkuMožnosti.

 2. Včasti Spravovanie konta vyberte položkuOdosielanie automatických odpovedí počas neprítomnostiapotom postupujte podľa pokynov.

Ak chcete, aby sa prijaté e-maily preposielali na inú e-mailovú adresu, môžete tiež vybrať možnosť Preposielanie e-mailov včasti Spravovanie konta. Pamätajte však na to, že po uplynutí 60-dňovej čakacej lehoty po trvalom zrušení konta Microsoft automatické odpovede aj preposielanie e-mailov prestanú fungovať.

Ak ste na ukladanie súborov alebo informácií priradených k vášmu zrušenému kontu používali nejakú službu spoločnosti Microsoft, stratíte k nim prístup. Ak si chcete niečo ponechať, musíte si uložiť kópiu. Príklad:

 • E-maily, dokumenty afotografie uložené vslužbe Outlook.com, Hotmail alebo OneDrive.

 • Osobné údaje uložené vslužbe HealthVault.

 • Informácie o nakupovaní na lokalite Microsoft.com.

 • Údaje oportfóliu vslužbe MSN Financie.

 • Kontakty Messengera pridané do Skypu. Ďalšie informácie ozálohovaní zoznamu kontaktov nájdete na stránke podpory pre Skype.

 • Kódy Product Key pre produkty zakúpené s týmto kontom Microsoft. (Nainštalovaný softvér bude fungovať aj naďalej, ale kód Product Key budete potrebovať, ak budete chcieť softvér preinštalovať alebo nainštalovať do nového zariadenia.)

Niektoré údaje nie je možné uložiť pri zrušení konta Microsoft. Stratíte prístup khudbe stiahnutej pomocou služby Xbox Music Pass. (Hudba avideá zakúpené priamo sa naďalej budú dať prehrávať, ale nebudú sa dať preniesť do iného zariadenia.) Všetky rozohraté hry, skóre aznačka gamertag v Xboxe Live sa stratia.

Zariadenia ako telefóny s Windowsom, počítače so systémom Windows8.1alebo novším, tablety Surface akonzoly Xbox najlepšie fungujú skontom Microsoft. Niektoré ztýchto zariadení budú do istej miery naďalej fungovať, nebudete však môcť používať všetky ich aplikácie afunkcie. Skôr ako svoje konto zrušíte, zvážte možnosť nastaviť tieto zariadenia siným kontom Microsoft, aby ste sa aj naďalej mohli prihlasovať.

Ak spravujete konto Microsoft dieťaťa, jeho konto bude existovať aj po zrušení vášho konta. Po zrušení vášho konta Microsoft sa už vaše dieťa nebude môcť prihlásiť do Xboxu, počítačov s Windowsom 8 alebo novšou verziou ani telefónov s Windowsom, kým nezíska súhlas ziného rodičovského konta.

Ak ste si prostredníctvom svojho konta Microsoft kúpili podporu Online Commercial Support, je potrebné, aby ste využili všetky zvyšné výhody. V opačnom prípade o ne prídete. K dispozícii máte dva typy balíkov s výhodami podpory:

 • Podpora pre samostatný incident. Prejdite na stránkuMoje žiadosti opodporu apozrite si históriu svojich prípadov.

  • Ak je váš prípad uzavretý, môžete svoje konto Microsoft zrušiť.

  • Ak je váš prípad stále otvorený, mali by ste pred zrušením svojho konta počkať, kým sa uzavrie. Ak svoje konto zrušíte príliš skoro, nebudete môcť získať všetky potenciálne refundácie.

 • Podpora pre päť incidentov. Prejdite na stránku Moja profesionálna podpora pre 5 incidentov apozrite si históriu svojich prípadov.

  • Ak ste použili všetky prípady alebo ak vášmu balíku podpory uplynula platnosť, môžete svoje konto Microsoft zrušiť.

  • Ak máte nárok na refundáciu, musíte o ňu požiadať pred zrušením konta Microsoft.

  • Ak máte nejaké zostávajúce alebo otvorené prípady, mali by ste využiť zvyšné možnosti, ktoré vám váš balík poskytuje, a až potom zrušiť svoje konto Microsoft. Ak nevyužijete svoj balík pred zrušením konta, prídete onevyužité prípady anebudete môcť dostať žiadnu refundáciu.

Ak ste vývojár a chcete si uchovať kontrolu nad všetkými balíkmi, ktoré vlastníte na NuGet.org, pred odstránením existujúceho konta nezabudnite najprv preniesť vlastníctvo týchto balíkov na iné konto. Ďalšie informácie otom, ako to urobiť, nájdete vtéme Ako odstrániť moje konto NuGet.org.

Zrušenie konta

Keď budete mať istotu, že ste pripravení, postupujte takto:

 1. Prejdite na položku Zrušiť konto.

 2. Keď sa zobrazí výzva na prihlásenie do vášho konta, dôkladne skontrolujte, či ide okonto, ktoré chcete odstrániť. Ak nie, vyberte možnosť Prihlásiť sa siným kontom Microsoft.Ak máte problém sprihlásením do konta, ktoré chcete zrušiť, pozrite si tému Nemôžete sa prihlásiť do svojho konta Microsoft, vktorej nájdete pomoc na vyriešenie problému.

 3. Skontrolujte, či sa na stránke zobrazuje správne konto Microsoft apotom vyberte položkuĎalej.

 4. Prečítajte si zoznam azačiarknutím políčok potvrďte, že ste si každú položku prečítali.

 5. Vrozbaľovacom zozname Uveďte dôvod vyberte dôvod, pre ktorý rušíte svoje konto.

 6. Vyberte položku Označiť konto na zrušenie.

Poznámka ku kontám Skype

Kontá Skype musia byť priradené kontu Microsoft, inak sa zrušiť nedajú. Pomocou predchádzajúcich krokov zrušte konto a prihláste sa so svojím kontom Skype. Zobrazí sa výzva na pridanie e-mailovej adresy na vytvorenie konta Microsoft. Nezabudnite použiť e-mailovú adresu, ktorá ešte nie je priradená ku kontu Microsoft. Keď skončíte, môžete pokračovať podľa krokových pokynov na zrušenie konta.

Konto môžete tiež odstrániť zo svojho zariadenia. Samotné konto sa neodstráni, ale zvášho zariadenia sa odstránia e-maily aďalší obsah priradený kontu.

Odstránenie e-mailového konta:

 1. Vyberte tlačidlo Štart apotom položky Nastavenie > Kontá > E-mail akontá.

  Otvorte nastavenia e-mailu akont

 2. Včasti Kontá používané e-mailom, kalendárom akontaktmi vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, apotom vyberte položku Spravovať.

 3. Vyberte položku Odstrániť konto ztohto zariadenia.

 4. Vyberte položku Odstrániťna potvrdenie operácie.

Odstránenie konta používaného aplikáciami:

 1. Vyberte tlačidlo Štart apotom položky Nastavenie > Kontá > E-mail akontá.

 2. Včasti Kontá používané inými aplikáciami vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, apotom vyberte položku Odstrániť.

 3. Operáciu potvrďte výberom položky Áno.

Po zrušení konta

Keď vyberiete tlačidlo Označiť konto na zrušenie, pred trvalým zrušením vášho konta Microsoft počkáme 60 dní pre prípad, že by ste si to rozmysleli alebo by ste potrebovali získať prístup knejakej položke vkonte ešte predtým, než bude natrvalo zrušené.

Počas tejto čakacej lehoty je konto označené na zrušenie, ale naďalej existuje. Ak svoje konto Microsoft chcete znova otvoriť, stačí sa znova prihlásiť do 60 dní. Označenie konta na zrušenie sa zruší avšetko zostane ako predtým.

Poznámky:

 • Ak sa vyskytnú problémy sprihlásením do konta Microsoft alebo ste zabudli svoje heslo, prípadne ho chcete zmeniť, prejdite doPomocníka pre konto Microsoft.

 • Ďalšie informácie nájdete vtéme Spravovanie aliasov vkonte Microsoft.

 • Starý názov konta nemôžete použiť na vytvorenie nového konta po uplynutí obdobia čakania na odstránenie konta.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated: 12/26/2022

Views: 5772

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.